การบดสิ่งที่เครื่องอบผ้าต้องการผลประโยชน์ในการลงทุน